Zahrada » Příslušenství pro » Služby » POWERPLUS ZÁRUČNÍ DOBA 36 MĚSÍCŮ

Služba POWERPLUS ZÁRUČNÍ DOBA 36 MĚSÍCŮ

Služba POWERPLUS ZÁRUČNÍ DOBA 36 MĚSÍCŮ
Objednací kód: 408223

Služba POWERPLUS ZÁRUČNÍ DOBA 36 MĚSÍCŮ:

Plná záruka 36 měsíců. Není podmíněna žádnou registrací či servisní prohlídkou.

 • Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 36 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
 • Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
 • Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespadají do záručních ustanovení.
 • Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
 • Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
 • Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
 • Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
 • Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
 • Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
 • Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
 • Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
 • Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
 • Uschovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.

Služba POWERPLUS ZÁRUČNÍ DOBA 36 MĚSÍCŮ:

Záruční lhůta: [?]

36 měsíců

Kategorie:

Příslušenství pro » služby

Výrobce:

POWERPLUS

Typ:

ZÁRUČNÍ DOBA 36 MĚSÍCŮ

Nahlásit chybu