Zahrada » Příslušenství pro » Služby » SERVIS BEZ STAROSTÍ - AKCE LISTOPAD

Služba SERVIS BEZ STAROSTÍ - AKCE LISTOPAD

Služba SERVIS BEZ STAROSTÍ - AKCE LISTOPAD
Objednací kód: 923133

Služba SERVIS BEZ STAROSTÍ - AKCE LISTOPAD:

Připravili jsme pro Vás velice zajímavou novinku v oblasti záručních služeb a to SERVIS BEZ STAROSTÍ.

Cílem je Vám poskytnout širší a komfortnější služby, které Vám nedokáže nabídnout jiný běžný eshop.

SERVIS BEZ STAROSTÍ

U tohoto modelu Vám zajistíme v záruční době odvoz do centrálního servisu výrobce nebo do příslušného autorizovaného střediska.

Tuto EXTRA službu lze uplatnit pro výrobní či konstrukční vady zjištěné uživatelem při užívání výrobku během záruční doby.

Po obdržení výrobku servisem, servisní technik výrobek prověří a pokud bude oprava uznána v rámci záručních podmínek výrobcem je oprava a přeprava do servisu a zpět k Vám plně hrazena námi. V opačném případě pokud se nebude jednat o záruční opravu zaplatíte pouze cestu zpět s dohodnutou cenou za opravu dobírkou při převzetí výrobku.

Jak můžete uplatnit službu SERVIS BEZ STAROSTÍ?

Napište nám na email reklamace@domatech.cz, kde nám uvedete číslo objednávky, číslo faktury, popis závady s telefonním číslem na Vás. My Vás budeme po té nejdéle do tří pracovních dnů kontaktovat s dalším postupem ve vyřízení Vaší reklamace.

Služba SERVIS BEZ STAROSTÍ platí pro spotřebitele, kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (tj. nikoliv spotřebitel), má nárok pouze na 12měsíční záruční dobu od převzetí zboží a tedy i na 12měsíční službu SERVIS BEZ STAROSTÍ (viz obchodní podmínky).

V případě nezáručních či pozáručních oprav vám službu dopravy na servis můžeme poskytnout dle ceníku dopravců:

  • vše co se vejde pro bezpečný transport do krabice a váhy 30Kg za 150 Kč
  • co nelze zabalit do krabice a s váhou 25-50kg např. sekačky za 450 Kč
  • velké a těžké zboží jako jsou štípače, traktůrky, drtiče, hoblovky atd za 950 Kč
Výtažek z obsahu a obvyklých záručních podmínek výrobců:

Ze záruky jsou výrobcem vyjmuty veškeré díly a součásti podléhající přirozenému opotřebení nebo u nichž v důsledku užívání dochází ke změně nebo zániku požadovaných vlastností. Tím se rozumí veškeré pohybující se části stroje jako např. nože, soukolí převodovek, klínové řemeny, kladky, ložiska, pojezdová kola, startovací mechanismy, spouštěcí spojky sečení, ovládací lanka, rotory, strunové hlavy a jejich součásti, řetězy motorových pil.

Do této skupiny patří taktéž přetížené elektromotory, uhlíky elektromotorů, palivové či vzduchové filtry, brzdová obložení atd.

Záruka se dále nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním výrobku a dále na vady způsobené jeho nesprávným a neodborným užíváním a zacházením. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu. Za nesprávné užívání a zacházení (zejména montáž, uvedení do provozu, vlastní použití, uskladnění, údržbu) se považuje případ, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze, obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem a obecně známá a uznávaná pravidla pro zacházení s obdobnými předměty a rovněž případ, kdy výrobek nebyl předložen k pravidelné servisní prohlídce. Obdobně je hodnocen i případ pokusu o neodbornou opravu nadrámec doporučované údržby nebo provedení takovéto opravy.

Služba SERVIS BEZ STAROSTÍ - AKCE LISTOPAD:

Záruční lhůta: [?]

24 měsíců

Kategorie:

Příslušenství pro » služby

Výrobce:

SERVIS BEZ STAROSTÍ

Typ:

- AKCE LISTOPAD

Nahlásit chybu