Zahrada » Příslušenství pro » Služby » ZÁRUKA 10 LET na polykarbonátové prosklení skleníku viz záruční list – smluvní prodloužená záruka

Služba ZÁRUKA 10 LET na polykarbonátové prosklení skleníku viz záruční list – smluvní prodloužená záruka

Služba ZÁRUKA 10 LET na polykarbonátové prosklení skleníku viz záruční list – smluvní prodloužená zárukaZÁRUKA 10 LET na polykarbonátové prosklení skleníku viz záruční list – smluvní prodloužená záruka Službana polykarbonátové prosklení skleníku viz záruční list – smluvní prodloužená záruka Služba ZÁRUKA 10 LET
Objednací kód: 262766Tip: v galerii můžete rolovat kolečkem

Služba ZÁRUKA 10 LET na polykarbonátové prosklení skleníku viz záruční list – smluvní prodloužená záruka:

Proč záruka 10 let na nerozbitnost krupobitím?Jsou skleníky od nás opravdu kvalitní? 

V poslední době se na evropský trh masivně dováží asijská produkce skleníků s extrémně nekvalitním polykarbonátem, který po velmi krátkém čase, kdy je vystaven světlu a slunci, zkřehne a popraská. 

O tomto problému víme a nechceme naše zákazníky vystavovat zbytečnému riziku. Protože u mnoha jiných výrobců skleníků není možné ověřit, od jakého výrobce polykarbonát skutečně pochází, tak jsme si pro nynější kompletní nabídku skleníků, vybrali takového výrobce skleníků, který si už řadu let dováží vysoce kvalitní polykarbonát od dvou velkých a ověřených výrobců z Velké Británie. Firma LANIT PLAST, s r.o. je totiž od roku 1999 jedním z největších dovozců deskového polykarbonátu (jako stavebního materiálu) do ČR a na všechny materiály tak jsou zkušební protokoly od českých technických zkušeben (ze zákona)!

Proto se Vám nyní na všechny skleníky zakoupené v našem eshopu Domacitechnika.cz vztahuje smluvní prodloužená záruka 10 let na nerozbitnost krupobitím - viz záruční list.

Záruční list – smluvní prodloužená záruka na polykarbonátové prosklení skleníku
 • platí pro všechny modely skleníků s polykarbonátovým prosklením (bez ohledu na výrobce) uvedené na trh společností LANIT PLAST, s.r.o.

Dovozce poskytuje spotřebiteli smluvní záruku 10 let (deset let), že nedojde ke vzniku otvoru skrz stěnu desky vlivem přímého působení běžného krupobití na povrch desek chráněný UV filtrem. Nároky při poškození kroupami budou posuzovány pomocí testu simulace krupobití (ref. EMPA 1368761). Vzorky poškozených desek budou testovány působením umělých krup o průměru 20mm rychlostí 21 m/s. Pokud nedojde při tomto testu k vyražení otvoru, nebude reklamace uznána.

Záruka se nevztahuje:
 • na případné drobné barevné změny v odstínu barvy desek, které mohou vzniknout postupem času
 • na případné stopy (prohlubně) po kroupách

Smluvní záruky platí pouze za dodržení níže uvedených obecných podmínek záruky.

Obecné podmínky záruky:

1. Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní prodloužená záruka začínají běžet dnem uskutečnění prodeje.

2. Odpovědnost prodávajícího za vady výrobku a smluvní prodloužená záruka se nevztahují na vady výrobku, které vznikly:
 • vlivem působení dovozcem písemně neodsouhlasených chemikálií nebo chemických prostředků
 • neodbornou montáží nebo nedodržením pokynů z návodu dodavatele (hlavně chybnou orientací strany chráněné UV filtrem nebo použitím neoriginálního montážního příslušenství)
 • nevhodným použitím výrobku, nevhodným skladováním nebo nevhodnou údržbou výrobku
 • neodborným zásahem nebo opravou, provedenou bez vědomí výrobce, zejména tepelným tvarováním
 • v důsledku živelné pohromy nebo zásahem vyšší moci
 • následkem událostí, které svou povahou odpovídají pojistné události
 • změnou výrobku provedenou uživatelem, která by měla za následek způsobení škody nebo vady na výrobku nebo v důsledku mechanické poškození uživatelem
 • jiným postupem uživatele, který byl v rozporu se záručními podmínkami nebo s návodem k použití

3. Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní prodloužená záruka platí pouze na území ČR a SR a platí pouze na výrobky uvedené na trh od firmy LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930)

4. Uvedené smluvní prodloužené záruky jsou platné pouze v případě, že zboží bylo řádně převzato a zaplaceno v řádném termínu.

5. Reklamaci je nutné realizovat písemně v záruční době současně s předložením nákupního dokladu nebo jiného dokladu dokládajícího nákup.

6. Prodávající musí být informován o vzniku reklamace okamžitě a ne později než 28 dnů po objevení se vady. Uplatňovatel reklamace musí dovolit inspekci místa a neprovádět opravy sám nebo prostřednictvím třetí osoby, případně musí uplatňovatel reklamace prodávajícímu (na požádání) zaslat několik fotografií předmětu reklamace. Prodávající si ponechává právo nezávisle vyšetřit okolnosti nehody, včetně kontroly místního meteorologického znaleckého sledování. Vzorky poškozených desek musí být poskytnuty pro testování, jestliže o ně prodávající požádá. V opačném případě ztrácí reklamující nárok vyplývající ze smluvní prodloužené záruky.

7. Nároky spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku vyplývají z obecně platných právních předpisů. V případě prokazatelné výrobní vady materiálu je prodávající povinen postupovat podle následujících podmínek:

 • stáří výrobku v den reklamace od 0 do 2 let - oprava, případně náhrada prosklení nebo výměna výrobku za bezvadný nebo náhrada 100%pořizovací ceny výrobku (v tomto pořadí)
 • stáří výrobku v den reklamace od 2 do 8 let - dodání nových částí prosklení náhradou za poškozené díly prosklení
 • stáří výrobku od 8 do 10 let - náhrada poškozeného prosklení v max. ceně do 10% celkové ceny skleníku 

Stáří výrobku = doba, která uběhla od data prodeje (datum uvedené na dodacím listu)

8. Práva a povinnosti prodávajícího při řešení jeho odpovědnosti za vady zboží nebo osoby oprávněné z reklamace jsou upravena příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR.

Dovozce: LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930)

Datum: 1.1.2014

Služba ZÁRUKA 10 LET na polykarbonátové prosklení skleníku viz záruční list – smluvní prodloužená záruka:

Záruční lhůta: [?]

24 měsíců

Kategorie:

Příslušenství pro » služby

Výrobce:

ZÁRUKA 10 LET

Typ:

na polykarbonátové prosklení skleníku viz záruční list – smluvní prodloužená zár...

Nahlásit chybu