Zahrada » Příslušenství pro » Služby » ZÁRUKA 15 LET na AL profily viz záruční list – smluvní prodloužená záruka

Služba ZÁRUKA 15 LET na AL profily viz záruční list – smluvní prodloužená záruka

Služba ZÁRUKA 15 LET na AL profily viz záruční list – smluvní prodloužená zárukaZÁRUKA 15 LET na AL profily viz záruční list – smluvní prodloužená záruka Služba
Objednací kód: 755118Tip: v galerii můžete rolovat kolečkem

Služba ZÁRUKA 15 LET na AL profily viz záruční list – smluvní prodloužená záruka:

Proč záruka 15 let na nosnou AL konstrukci skleníku?Jsou skleníky od nás opravdu kvalitní? 

V poslední době se na evropský trh masivně dováží asijská produkce skleníků s nekvalitní AL konstrukcí. Aby jste mohli lépe rozeznat kvalitní skleníky od méně kvalitních, poskytujeme tuto nadstandartní záruku v délce 15ti let u vybraných modelů.

Záruční list – smluvní prodloužená záruka na nosnou AL konstrukci skleníku (Datum: 1.1.2017)
 • pro modely VITAVIA GARDEN - VENUS, URANUS, IDA, SIRIUS, HERA, HELENA, ZEUS, CALYPSO, TARGET
Dovozce poskytuje spotřebiteli smluvní záruku 15 let (patnáct let), že:
 • nedojde k samovolné deformaci hliníkových prvků konstrukce
 • nedojde ke korozi ani prorezavění konstrukce
 • konstrukce si zachová odolnost proti vlivu běžného počasí (tj. např. vítr do 75 km/hod), pokud bude prováděna průběžná kontrola pevnosti spojů a skleník bude užíván a udržován v souladu s pokyny v odstavci „Péče a údržba“ v Návodu k použití.
Prodloužená smluvní záruka se nevztahuje:
 • na základnu a uchycovací prvky základny ke konstrukci
 • na uchycovací prvky PC desek ke konstrukci
 • na běžné opotřebení pohyblivých dílů a automatických otvíračů
 • na běžné opotřebení plastových, pryžových a těsnících dílů
 • na případnou barvu konstrukce, pokud se nejedná o přírodní eloxovaný hliník
Smluvní záruka a odpovědnost za vady platí pouze za dodržení níže uvedených obecných podmínek:Obecné podmínky:

1. Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní prodloužená záruka začínají běžet dnem uskutečnění prodeje.

2. Odpovědnost prodávajícího za vady výrobku a smluvní prodloužená záruka se nevztahují na vady výrobku, které vznikly:

 • vlivem působení dovozcem písemně neodsouhlasených chemikálií nebo chemických prostředků
 • neodbornou montáží nebo nedodržením pokynů z návodu dodavatele
 • použitím neoriginálního montážního příslušenství
 • nevhodným použitím výrobku, nevhodným skladováním nebo nevhodnou údržbou výrobku
 • neodborným zásahem nebo opravou, provedenou bez vědomí výrobce
 • v důsledku živelné pohromy nebo zásahem vyšší moci
 • následkem událostí, které svou povahou odpovídají pojistné události
 • změnou výrobku provedenou uživatelem, která by měla za následek způsobení škody nebo vady na výrobku nebo v důsledku mechanické poškození uživatelem
 • jiným postupem uživatele, který byl v rozporu se záručními podmínkami nebo s návodem k použití

3. Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní prodloužená záruka platí pouze na území ČR a SR a platí pouze na výrobky zakoupené u oficiálního dovozce zboží, u firmy LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930).

4. Uvedená smluvní prodloužená záruka je platná pouze v případě, že zboží bylo řádně převzato a zaplaceno v řádném termínu.

5. Reklamaci je nutné realizovat písemně v záruční době současně s předložením nákupního dokladu nebo jiného dokladu dokládajícího nákup.

6. Prodávající musí být informován o vzniku reklamace okamžitě a ne později než 28 dnů po objevení se vady. Uplatňovatel reklamace musí dovolit inspekci místa a neprovádět opravy sám nebo prostřednictvím třetí osoby, případně musí uplatňovatel reklamace prodávajícímu (na požádání) zaslat několik fotografií předmětu reklamace. Prodávající si ponechává právo nezávisle vyšetřit okolnosti nehody, včetně kontroly místního meteorologického znaleckého sledování. V opačném případě ztrácí reklamující nárok vyplývající ze smluvní prodloužené záruky.

7. Nároky spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku vyplývají z obecně platných právních předpisů. V případě prokazatelné výrobní vady materiálu je prodávající povinen postupovat podle následujících podmínek:

o stáří výrobku v den reklamace od 0 do 2 let - oprava, nový výrobek nebo náhrada 100% pořizovací ceny, postup určuje zákona 89/2012 Sb.

v platném znění

o stáří výrobku v den reklamace od 2 do 5 let - oprava; pokud není možná oprava nebo nemá smysl, tak náhrada 50% pořizovací ceny skleníku

o stáří výrobku v den reklamace od 5 do 8 let - oprava; pokud není možná oprava nebo nemá smysl, tak náhrada 20% pořizovací ceny skleníku

o stáří výrobku v den reklamace od 8 do 10 let - náhrada 10% pořizovací ceny skleníku

o stáří výrobku v den reklamace od 10 do 15 let - náhrada 5% pořizovací ceny skleníku

Stáří výrobku = doba, která uběhla od data prodeje (datum uvedené na dodacím listu)

8. Práva a povinnosti prodávajícího při řešení jeho odpovědnosti za vady zboží nebo osoby oprávněné z reklamace jsou upravena příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR.

Dovozce: LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930),

Datum: 1.1.2017

Záruční list – smluvní prodloužená záruka na nosnou AL konstrukci skleníku (Datum: 1.1.2014)
 • pro modely VITAVIA GARDEN - VENUS, URANUS, IDA, SIRIUS, HERA, HELENA, ZEUS
 • pro modely LANIT PLAST - LANITGARDEN CLIPS
Dovozce poskytuje spotřebiteli smluvní záruku 15 let (patnáct let), že:
 • nedojde k samovolné deformaci hliníkových prvků konstrukce
 • nedojde ke korozi ani prorezavění konstrukce
 • konstrukce si zachová odolnost proti vlivu běžného počasí (tj. např. vítr do 75 km/hod), pokud bude prováděna průběžná kontrola
 • pevnosti spojů a skleník bude užíván a udržován v souladu s pokyny v odstavci „Péče a údržba“ v Návodu k použití.
Prodloužená smluvní záruka se nevztahuje:
 • na základnu a uchycovací prvky základny ke konstrukci
 • na uchycovací prvky PC desek ke konstrukci
 • na běžné opotřebení pohyblivých dílů a automatických otvíračů
 • na běžné opotřebení plastových, pryžových a těsnících dílů
 • na případnou barvu konstrukce, pokud se nejedná o přírodní eloxovaný hliník
Smluvní záruka platí pouze za dodržení níže uvedených obecných podmínek záruky:Obecné podmínky záruky:

1. Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní prodloužená záruka začínají běžet dnem uskutečnění prodeje.

2. Odpovědnost prodávajícího za vady výrobku a smluvní prodloužená záruka se nevztahují na vady výrobku, které vznikly:

 • vlivem působení dovozcem písemně neodsouhlasených chemikálií nebo chemických prostředků
 • neodbornou montáží nebo nedodržením pokynů z návodu dodavatele
 • použitím neoriginálního montážního příslušenství
 • nevhodným použitím výrobku, nevhodným skladováním nebo nevhodnou údržbou výrobku
 • neodborným zásahem nebo opravou, provedenou bez vědomí výrobce
 • v důsledku živelné pohromy nebo zásahem vyšší moci
 • následkem událostí, které svou povahou odpovídají pojistné události
 • změnou výrobku provedenou uživatelem, která by měla za následek způsobení škody nebo vady na výrobku nebo v důsledku mechanické poškození uživatelem
 • jiným postupem uživatele, který byl v rozporu se záručními podmínkami nebo s návodem k použití

3. Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní prodloužená záruka platí pouze na území ČR a SR a platí pouze na výrobky uvedené na trh od oficiálního dovozce zboží,  firmy LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930).

4. Uvedená smluvní prodloužená záruka je platná pouze v případě, že zboží bylo řádně převzato a zaplaceno v řádném termínu.

5. Reklamaci je nutné realizovat písemně v záruční době současně s předložením nákupního dokladu nebo jiného dokladu dokládajícího nákup.

6. Prodávající musí být informován o vzniku reklamace okamžitě a ne později než 28 dnů po objevení se vady. Uplatňovatel reklamace musí dovolit inspekci místa a neprovádět opravy sám nebo prostřednictvím třetí osoby, případně musí uplatňovatel reklamace prodávajícímu (na požádání) zaslat několik fotografií předmětu reklamace. Prodávající si ponechává právo nezávisle vyšetřit okolnosti nehody, včetně kontroly místního meteorologického znaleckého sledování. V opačném případě ztrácí reklamující nárok vyplývající ze smluvní prodloužené záruky.

7. Nároky spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku vyplývají z obecně platných právních předpisů. V případě prokazatelné výrobní vady materiálu je prodávající povinen postupovat podle následujících podmínek:

 • stáří výrobku v den reklamace od 0 do 2 let - oprava, nový výrobek nebo náhrada 100% pořizovací ceny, postup určuje zákona 89/2012 Sb. v platném znění
 • stáří výrobku v den reklamace od 2 do 5 let - oprava; pokud není možná oprava nebo nemá smysl, tak náhrada 50% pořizovací ceny skleníku
 • stáří výrobku v den reklamace od 5 do 8 let - oprava; pokud není možná oprava nebo nemá smysl, tak náhrada 20% pořizovací ceny skleníku
 • stáří výrobku v den reklamace od 8 do 10 let - náhrada 10% pořizovací ceny skleníku
 • stáří výrobku v den reklamace od 10 do 15 let - náhrada 5% pořizovací ceny skleníku

Stáří výrobku = doba, která uběhla od data prodeje (datum uvedené na dodacím listu)

8. Práva a povinnosti prodávajícího při řešení jeho odpovědnosti za vady zboží nebo osoby oprávněné z reklamace jsou upravena příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR.

Dovozce: LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930)

Datum: 1.1.2014

Služba ZÁRUKA 15 LET na AL profily viz záruční list – smluvní prodloužená záruka:

Záruční lhůta: [?]

24 měsíců

Kategorie:

Příslušenství pro » služby

Výrobce:

ZÁRUKA 15 LET

Typ:

na AL profily viz záruční list – smluvní prodloužená záruka

Nahlásit chybu