Zahrada » Příslušenství pro » Služby » ZÁRUKA 15 LET proti prorezavění viz záruční list – smluvní prodloužená záruka

Služba ZÁRUKA 15 LET proti prorezavění viz záruční list – smluvní prodloužená záruka

Služba ZÁRUKA 15 LET proti prorezavění viz záruční list – smluvní prodloužená záruka
Objednací kód: 340656

Služba ZÁRUKA 15 LET proti prorezavění viz záruční list – smluvní prodloužená záruka:

Záruční list – smluvní prodloužená záruka na opláštění plechových domků vybraných modelů
 • pro model domku ARROW VINYL DALLAS
Dovozce poskytuje spotřebiteli smluvní záruku 15 let (patnáct let), že:
 • nedojde k prorezavění plechového opláštění skrz, pokud bude domek užíván a udržován v souladu s pokyny v odstavci „Péče a údržba“ v Návodu k použití.
Prodloužená smluvní záruka se neplatí:
 • na žádnou jinou vlastnost plechového domku
 • v případě jakéhokoliv komerčního využití produktu (jedná se výrobek pro HOBBY využití)
Smluvní záruka a odpovědnost za vady platí pouze za dodržení níže uvedených obecných podmínek:Obecné podmínky:

1. Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní prodloužená záruka začínají běžet dnem uskutečnění prodeje.

2. Odpovědnost prodávajícího za vady výrobku a smluvní prodloužená záruka se nevztahují na vady výrobku, které vznikly:

 • vlivem působení dovozcem písemně neodsouhlasených chemikálií nebo chemických prostředků (nevhodné nátěry nebo způsoby čištění)
 • neodbornou montáží nebo nedodržením pokynů z návodu dodavatele
 • použitím neoriginálního montážního příslušenství
 • nevhodným použitím výrobku, nevhodným skladováním nebo nevhodnou údržbou výrobku
 • neodborným zásahem nebo opravou, provedenou bez vědomí výrobce
 • v důsledku živelné pohromy nebo zásahem vyšší moci
 • následkem událostí, které svou povahou odpovídají pojistné události
 • změnou výrobku provedenou uživatelem, která by měla za následek způsobení škody nebo vady na výrobku nebo v důsledku mechanické poškození uživatelem
 • jiným postupem uživatele, který byl v rozporu se záručními podmínkami nebo s návodem k použití
 • při jakémkoliv komerčním využití výrobku

3. Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní prodloužená záruka platí pouze na území ČR a SR a platí pouze na výrobky zakoupené u oficiálního dovozce zboží, u firmy LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930).

4. Uvedená smluvní prodloužená záruka je platná pouze v případě, že zboží bylo řádně převzato a zaplaceno v řádném termínu.

5. Reklamaci je nutné realizovat písemně v záruční době současně s předložením nákupního dokladu nebo jiného dokladu dokládajícího nákup.

6. Prodávající musí být informován o vzniku reklamace okamžitě a ne později než 28 dnů po objevení se vady. Uplatňovatel reklamace musí dovolit inspekci místa a neprovádět opravy sám nebo prostřednictvím třetí osoby, případně musí uplatňovatel reklamace prodávajícímu (na požádání) zaslat několik fotografií předmětu reklamace. Prodávající si ponechává právo nezávisle vyšetřit okolnosti nehody, včetně kontroly místního meteorologického znaleckého sledování. V opačném případě ztrácí reklamující nárok vyplývající ze smluvní prodloužené záruky.

7. Nároky spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku vyplývají z obecně platných právních předpisů. V případě prokazatelné výrobní vady materiálu je prodávající povinen postupovat podle následujících podmínek:

 • stáří výrobku v den reklamace od 0 do 2 let - oprava, nový výrobek nebo náhrada 100% pořizovací ceny, postup určuje zákona 89/2012 Sb.  v platném znění
 • stáří výrobku v den reklamace od 2 do 5 let - oprava; pokud není možná oprava nebo nemá smysl, tak náhrada 50% pořizovací ceny výrobku
 • stáří výrobku v den reklamace od 5 do 8 let - oprava; pokud není možná oprava nebo nemá smysl, tak náhrada 20% pořizovací ceny výrobku
 • stáří výrobku v den reklamace od 8 do 10 let - náhrada 10% pořizovací ceny výrobku
 • stáří výrobku v den reklamace od 10 do 15 let - náhrada 5% pořizovací ceny výrobku

Stáří výrobku = doba, která uběhla od data prodeje (datum uvedené na dodacím listu)

8. Práva a povinnosti prodávajícího při řešení jeho odpovědnosti za vady zboží nebo osoby oprávněné z reklamace jsou upravena příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR.

Dovozce: LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930),

Datum: 1.10.2014

Služba ZÁRUKA 15 LET proti prorezavění viz záruční list – smluvní prodloužená záruka:

Záruční lhůta: [?]

24 měsíců

Kategorie:

Příslušenství pro » služby

Výrobce:

ZÁRUKA

Typ:

15 LET proti prorezavění viz záruční list – smluvní prodloužená záruka

Nahlásit chybu